ARTIA
Mgr. Ondrej Kovaľ
Masarykova 1, 040 01 Košice
tel.: 0905 542 372
ondrej.koval@gmail.com
www.galleryartia.com

pondelok – piatok: 10 – 12 a 13 – 17